Vadovaujantis LR įstatymais, šioje svetainėje gali lankytis ne jaunesni nei 18 metų asmenys.